Turbolin

Turbolin

Standaard:

 • Paneel TURBO-lin – complete versie met maturatiebuis en statische menger aan de uitgang
 • Paneel TURBO-lin WM – versie zonder maturatiebuis
 • Paneel TURBO-lin WX – versie zonder statische menger aan de uitgang
 • Paneel TURBO-lin WMX – versie zonder maturatiebuis of statische menger aan de uitgang
 1. Flashmixer TURBO-lin uitgerust met een zelfreinigend soepel wiel
 2. Pomp om de vloeibare polymeer te doseren, in speciale uitvoering voor polymeren, gestuurd in functie van het signaal van de klant
 3. Ingangsklem polymeer
 4. Klep voor het aanzuigen en kalibreren van het polymeercircuit
 5. Ingang voor watertoevoer met een drukreduceerklep en automatische en instelkleppen
 6. Ultrasone debietmeter voor verdunwater
 7. Ultrasone debietmeter voor water na verdunning
 8. Spiraalbuis voor maturatie “zuiger”
 9. Statische menger
 10. Controlekast

Het paneel TURBO-lin is ontworpen om vlot en “online” uw vloeibare polymeer te verdunnen, met als optie een minimale maturatietijd van 6 minuten.
Het paneel TURBO-lin beheert de dosis polymeer in functie van een extern signaal en controleert het waterdebiet dat gemeten wordt door de ultrasone debietmeters.
In de standaardversie is het paneel uitgerust met een spiraalslang die zorgt voor 6 minuten verblijftijd in de zuiger; het paneel TURBO-lin kan ook uitgerust worden met een statische menginstallatie die de kwaliteit na de verdunning optimaliseert.

 

Polymeer debiet [l/u]

Water debiet

[l/u]

TURBO-lin

TURBO-lin WM

TURBO-lin WX

TURBO-lin WMX

200

0..1

0..200

x

x

x

x

00

0..2

0..500

x

x

x

x

1000

0..4

0..1000

 

x

 

 

Werkingsprincipe

Zodra het signaal van de klant geactiveerd wordt (ingang TOR gesloten) worden alle uitrustingen van het paneel TURBO-lin in werking gezet, namelijk 1° de elektroklep voor verdunningswater, 2° de pomp voor het doseren van de polymeer en 3° de TURBO-lin.

Elektroklep voor verdunningswater: de druk en het debiet worden handmatig aangepast om ongeveer 50/50% te verspreiden naar de flashmixer en de fase na de verdunning. De ultrasone debietmeters controleren of de respectievelijke verdunningsdebieten inbegrepen zijn in een programmeerbare werkingsvorm en een alarm geven indien de debieten buiten het gamma vallen.

Doseerpomp voor polymeer: de pomp doseert in verhouding met een signaal 4..20mA. Dat kan ingesteld worden op de beheersautomaat om de uiteindelijke concentratie op 0..100% te bepalen.

De TURBO-lin: de Turbo-lin mengt voortdurend de gedoseerde polymeer en het voorverdunningswater. Het volume van de kamer van de Turbo-lin is zo bepaald om de onderbroken dosering te bufferen tot 1 impuls per 30 seconden. Zo kan men een perfect mengsel garanderen van 2,5 tot 100% van het maximale debiet.

Aan de uitgang van de TURBO-lin maakt een spiraalbuis met minimum 6 minuten verblijfstijd het mogelijk om te komen tot een voldoende maturatie in de zuiger voor de meeste gevallen (zie technische fiche gebruikte polymeer) – een bijkomende statische menger garandeert de perfecte homogeniteit van de oplossing die aan de klant wordt geleverd.

Share

Recent Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *